leorprofile

להיות או לא להיות? הרשות בידינו!

“רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם, אֶת-הַחַיִּים וְאֶת-הַטּוֹב, וְאֶת-הַמָּוֶת, וְאֶת-הָרָע.” (דברים ל:טו) – הרמב”ם בהלכות תשובה פרק ה’ הלכה א’ מסביר: “הרשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו.”
בראש השנה עלינו להחליט לאיזה כיוון אנו הולכים? נכון שאנחנו מבקשים סליחות, מתפללים ומקווים שנכתב בספר החיים, אך באיזשהו שליו, ההחלטות אם נכתב או לא נכתב לחיים של ברכות ומצוות – בידיינו. כמו ששאל שקספיר: להיות או לא להיות? תבחרו את החיים, את הטוב! תבחרו להיות… 
 
שנה טובה ומתוקה לכלל ישראל!