leorprofile

“…אם לא עכשיו, אימתיי?!”

“הוא (הלל) היה אומר, אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, אימתיי?”
אם אתם מסכימים שהגיע הזמן לתקן את עצמנו – שתפו עם אחרים! תיקון ישראל. מדי פעם אנו מתעסקים באיזושהי רמה של תיקון. זה קרה עם משה רבנו אשר הוביל את בני ישראל מעבדות לחרות, ולאחר אלפי שנים דרך תשובתו של הרצל בשאלת היהודים (הציונות המודרנית), ומה קורה עכשיו – ממש ברגע זה? רבים מאתנו כבר עוסקים בתיקון, אך לא מספיק מאיתנו. כולנו צריכים להיות מעורבים בתיקון ולא רק ישראלים יהודים. אנחנו מדמיינים ישראל טובה יותר – לא מושלמת – אך טובה יותר. זה דורש התמודדות אישית, קהילתית והתמודדות מול האחר. התמודדות שמובילה לדיאלוג, פשרה, ושינוי התפיסה העולמית. אנחנו שואפים לתיקון עולם – זה המנדט שלנו – אך כדי להצליח במשימה העילאית אנו צריכים גם לרפא ולתקן את עצמנו. למען ציון וכל אזרחיה – תיקון ישראל במהרה בימיינו.

Posted in

Leor Sinai

Leave a Comment