leorprofile

Hedva & Lior, 2013

שלום רב,

בבואנו לבחור את סוג טקס הנישואין שלנו היה לנו חשוב שהוא יהיה טקס יהודי לכל דבר אך שתתווסף אליו השקפת עולמנו ונגיעתנו האישית. בחיפוש בין הזרמים השונים מצאנו כי הקהילה הקונסרבטיבית מאפשרת לקיים טקס שוויוני ואישי יותר.
כמנחה לטקס החתונה בחרנו ברב ליאור סיני ומצאנו אדם אשר חותר להכירנו ולעזור לנו לבנות את הטקס שהולם אותנו, ובכלל להבין את גודל המעמד ואת משמעותו.

הטקס נערך בהומור ובקלילות מחד ומאידך גם היה עמוק ומשמעותי תוך תחושה שהרב מכיר אותנו באופן אישי. מלבדנו גם אורחים רבים ציינו את הרב לטובה ואמרו כי זו היתה החופה המיוחדת והמרגשת ביותר שהיו בה.
הרב ליאור הוא אדם צעיר חם וחיובי, אשר מחובר לעולם רחב של זוגות, ועושה מאמץ למצוא את המשותף בין זוגות ישראלים חילוניים לבין המפגש עם הטקס הדתי.

אנו ממליצים עליו בחום כאדם שיוביל את הטקס המשמעותי בחייכם המשותפים.
חדוה וליאור 22/5/13