גילוי דרך עשייה

לחיות חיים יהודים זה לחיות בתוך מסגרת מסוימת של טקסים, ניסיון, ערכים, זיכרונות (כ”עבדים היינו במצרים”) והנחיות (דרך החיים או הלכה). פסח, מיקרוקוסמוס של חיים יהודיים, המחייב סדרה של הנחיות לקראת החג שכולל ניקוי חמץ, הגבלות תזונתיות וכמובן את ה’סדר’ שמלווה על ידי ההגדה.

Read More

Investing in relationships

Why does Gd repeat Gd’s status visa vie Moses and the Children of Israel in Exodus 6:2?: “And God spoke unto Moses, and said unto him: ‘I am the LORD…” ויְדַבֵּר אֱלֹקִים, אֶל-מֹשֶׁה; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אֲנִי יְדוָד.

Read More

Why does Tikun Israel precede Tikun Olam?

I was recently asked at a talk that I gave why I emphasize the need for Tikun Israel to precede Tikun Olam. Here is part of my answer to the question: “Rav Salantar taught – first one fixes his house, then his community, then the world, and so on… I am extremely proud of the…

Read More

ואהבת לרעך כמוך – Love your neighbor as yourself

“ואהבת לרעך כמוך” הוא פסוק בתורה, מצווה ומושג יסוד, לדעת חכמי ישראל לדורותיהם. משמעותו היא שהאדם צריך לאהוב את הזולת כשם שהוא אוהב את עצמו. מכלל זה נגזרים דרכי התנהגויות רבות, שבגללן חכמי המשנה התייחסו אליו כאל כלל מרכזי וחשוב בכל התורה. זה הזמן בחודש אלול לקראת ימי ראש השנה ויום כיפור שעלינו להתייחס אחד…

Read More

A Case of Mistaken Identity II

Not quite. It turns out that many Jews regardless of their citizenship identify with the People of Israel/Jewish Peoplehood. For some the relationship is prompted by threats against Jews and the state of Israel generating a tremendous amount of talk-back and interest. The recent attack on Israeli tourists in Burgas, Bulgaria, the rise of anti-Semitism…

Read More